TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH-M’DRĂK, TỔ CHỨC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, ngày 27/3/2021, trường THPT Nguyễn Tất Thành-M’Drăk tổ chức Hội khoẻ phù đổng hưởng ứng 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2021); chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2021 nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, đồng thời phát hiện kịp thời những năng khiếu thể thao để có kế hoạch bồi dưỡng tham gia các giải đấu cao hơn, phát triển phẩm chất, năng lực, rèn kỹ năng sống cho học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

(Thầy Nguyễn Thành Thông, PHT nhà trường phát biểu khai mạc)

(Thầy Phan Công Trường , Tổ trưởng Tổ TD-GDQP thông qua chương trình và Thể lệ thi đấu)

(Thầy Trần Hữu Tuấn, thay mặt Tổ trọng tài phát biểu tuyên thệ)

(H.s Lê Đặng Đình Hiếu thay mặt VĐV phát biểu tuyên thệ)

(Giáo viên tham gia Lễ Khai mạc)

(Học sinh tham gia Lễ Khai mạc)

Hội khoẻ phù đổng năm học 2020-2021 thu hút gần 500 vận động viên tham gia ở các nôij dung (kéo co Nam/Nữ; Nhảy xa Nam/Nữ; Đẩy tạ Nam/Nữ; Chạy 100m Nam/Nữ; Chạy 1500m Nam, Chạy 800m Nữ; Nhảy cao Nam/Nữ)

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI ĐẤU

*KẾT QUẢ THI ĐẤU

BAN TRUYỀN THÔNG