HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K12 ONLINE ĐỂ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

1.Video giới thiệu hệ thống K12Online

2. Hướng dẫn Nhà trường quy trình quản lý đào tạo, phân công chuyên môn trên K12Online

3.Hướng dẫn tính năng Thời khóa biểu trên K12Online

4. Hướng dẫn giáo viên tạo bài giảng trên K12Online – Create an elearning lesson in K12Online

5.Giới thiệu tính năng Bài giảng trên K12Online

6.Giới thiệu tính năng bài kiểm tra trên hệ thống K12Online

7.Giới thiệu tính năng Lớp học ảo trên K12Online

8.Nhóm Cách Tạo Nhóm Để Dạy 2 Lớp Trên K12 Online

9.Hướng dẫn Giáo viên sao chép các câu hỏi có chứa các công thức toán học lên K12Online

https://www.youtube.com/watch?v=EgeYYyRp_Aw

 

CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE VÀ THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022