Trường THPT Nguyễn Tất Thành, tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp trường năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch và thời gian năm học 2018-2019, ngày 10 tháng 11 năm 2018. Tại trường THPT Nguyễn Tất Thành, tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp trường dành cho học sinh THPT, năm học 2018-2019
Đến tham dự hội thi có cô Võ Đăng Mỹ Hảo –Bí thư chi bộ- hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong BGH, quý thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường và các em học sinh trong nhà trường.


Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ, vận dụng kiến thức của các môn học và giải quyết những vấn đề thực tiễn.
Tham gia hội thi có 8 ý tưởng KHKT của các em học sinh đại diện cho 3 khối lớp, BTC đã lưa chọn 4 ý tưởng tham gia, với 4 sản phẩm tham gia thi KHKT cấp trường, kết quả BTC đã chọn 3 sản phẩm tham gia thi cấp cụm Eakar-M’Drak.
Đây cũng là cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình. Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.