HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K12 ONLINE ĐỂ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K12 ONLINE ĐỂ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

1.Video giới thiệu hệ thống K12Online 2. Hướng dẫn Nhà trường quy trình quản lý đào tạo, phân công chuyên môn trên K12Online 3.Hướng dẫn tính năng Thời khóa biểu trên K12Online 4. Hướng dẫn giáo viên tạo bài giảng trên K12Online – Create an elearning lesson in K12Online 5.Giới thiệu tính năng Bài giảng trên K12Online 6.Giới thiệu tính năng bài kiểm tra trên hệ thống K12Online 7.Giới thiệu tính [...]