Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi TN THPT và tuyển sinh năm 2021

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi TN THPT và tuyển sinh năm 2021

Lượt xem:

[...]
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH – M’DRĂK TỔ CHỨC SINH HOẠT NGOẠI KHOÁ “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH – M’DRĂK TỔ CHỨC SINH HOẠT NGOẠI KHOÁ “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

Lượt xem:

– Thực hiện công văn số 63/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Đăk Lăk V/v tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ  “Thắp sáng ước mơ”. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, trường THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ”, quyên góp ủng hộ đoàn học sinh khuyết tật [...]
ĐỀ THI MINH HOẠ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

ĐỀ THI MINH HOẠ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Lượt xem:

[...]